Α´ Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου

 

Πειραιάς, 10-11 Νοεμβρίου 2006

 

Συνδιοργάνωση

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Τομέας Νομικής Επιστήμης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης

του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ελληνική Ένωση Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου

 

 

Το Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου θα διεξαχθεί στις 10-11 Νοεμβρίου 2006 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπό την οργανωτική αιγίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν αδημοσίευτες εργασίες τους παρακαλούνται να στείλουν μία περίληψη 400-500 λέξεων (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά) μέχρι τις 22 Μαΐου 2006 στους:

 

 

Αναστάσιο Καραγιάννη

Αναπληρωτή Καθηγητή

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή & Δημητρίου 80

18532  Πειραιάς

Τηλ. 210-4142303

Fax 210-4142328

Εmail

Homepage

Αριστείδη Χατζή

Επίκουρο Καθηγητή

Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια

Αθήνα 15771

Τηλ. 210-7275565
Fax 210-7275530
Email

Homepage

 

 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι πάνω από μία σελίδα).

 

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου θα αξιολογήσει τις εργασίες και θα ανακοινώσει την αποδοχή ή μη των εργασιών μέχρι τις 10 Ιουλίου 2006. Οι τελικές εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2006.

 

Τρόπος επιλογής εργασιών

 

Η επιστημονική επιτροπή θα κληθεί να επιλέξει 18 εργασίες (κατά ανώτατο αριθμό). Από αυτές τις εργασίες τουλάχιστον έξι θα ανήκουν σε νέους επιστήμονες (διδάκτορες που έχουν πάρει το διδακτορικό τους τα τελευταία 3 χρόνια και υποψήφιους διδάκτορες) οι οποίοι ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλλουν εργασίες.

 

Δεν θα γίνουν αποδεκτές εργασίες που δεν ανήκουν θεματικά στον κλάδο της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου (Law & Economics) ή σε συγγενείς κλάδους (π.χ. θεσμικά οικονομικά). Θα απορριφθούν έτσι εργασίες που εντάσσονται σε άλλους κλάδους των οικονομικών, στο οικονομικό δίκαιο κλπ. ή δεν χρησιμοποιούν τα θεωρητικά εργαλεία και τη βιβλιογραφία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου.

 

 

Οργανωτική Επιτροπή

 

Πρόεδρος

 

Πέτρος Λίβας

Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Μέλη

Πηνελόπη Αγαλλοπούλου

Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Σταύρος Δρακόπουλος

Καθηγητής του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Αναστάσιος  Καραγιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Αριστείδης Χατζής

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

Επιστημονική Επιτροπή

 

Πρόεδρος

 

Πέτρος Γέμτος

Καθηγητής του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρώην Πρύτανης

 

Μέλη

Αναστάσιος Καραγιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Θεόδωρος Πελαγίδης

Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Ασπασία Τσαούση

Visiting Assistant Professor, Athens Laboratory of Business Administration (ALBA)

 

Αριστείδης Χατζής

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών